Liên kết website

Bản đồ hành chính

Hội đồng nhân dân các Huyện - Thành phố

HĐND huyện Tam Bình khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 [30/12/2016] 

Sáng ngày 29/12/2016, HĐND huyện Tam Bình khai mạc kỳ họp lần thứ 3, khóa XI. Đến dự có Ông Trương Văn Sáu, Phó ...

Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 [24/12/2016] 

Sáng ngày 22 tháng 12 năm 2016, Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân khai mạc Kỳ họp thứ 2, Khóa XI. Đến dự ...

Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 [24/12/2016] 

Sáng ngày 22/12/2016, Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm đã khai mạc Kỳ họp thứ Ba, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. ...

Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 [22/12/2016] 

Sáng ngày 20/12/2016, Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ đã khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 ...

Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 [22/12/2016] 

Sáng ngày 20/12/2016, Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít đã khai mạc Kỳ họp thứ Ba, Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long khai mạc kỳ họp cuối năm 2016 [22/12/2016] 

Sáng ngày 20/12/2016, Hội đồng nhân dân thành phố Vĩnh Long đã khai mạc Kỳ họp thứ 3, HĐND thành phố Vĩnh Long Khóa ...

HĐND huyện Long Hồ khai mạc kỳ họp giữa năm 2016 [10/08/2016] 

Sáng ngày 9/8/2016, Hội đồng nhân dân huyện Long Hồ đã khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 ...

HĐND thị xã Bình Minh khai mạc kỳ họp giữa năm 2016 [05/08/2016] 

Sáng ngày 04/8/2016, HĐND thị xã Bình Minh khai mạc Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Khóa XI. Đến dự có ông Nguyễn Minh ...

HĐND huyện Mang Thít khai mạc kỳ họp giữa năm 2016 [05/08/2016] 

Sáng ngày 04/8/2016, Hội đồng nhân dân huyện Mang Thít đã khai mạc Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Khóa XI. Đến dự kỳ ...

HĐND huyện Vũng Liêm khai mạc kỳ họp giữa năm 2016 [05/08/2016] 

Sáng ngày 04/8/2016, Hội đồng nhân dân huyện Vũng Liêm đã khai mạc Kỳ họp thứ 2 HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 ...

HĐND thành phố Vĩnh Long khai mạc kỳ họp giữa năm 2016 [21/07/2016] 

Sáng ngày 20/7/2016, HĐND thành phố Vĩnh Long khai mạc Kỳ họp thứ 2, Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Đến dự có ...

Khai mạc kỳ họp thứ Nhất HĐND thị xã Bình Minh Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 [06/07/2016] 

Ngày 05/7/2016, Hội đồng nhân dân thị xã Bình Minh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ Nhất ...

Khai mạc kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện Mang Thít Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 [06/07/2016] 

Sáng ngày 05/7/2016, HĐND huyện Mang Thít đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại ...

Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện Tam Bình khóa XI nhiệm kỳ 2016-2021 [05/07/2016] 

Ngày 4/7/2016, HĐND huyện Tam Bình tổ chức kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, Ủy ban ...

HĐND huyện Vũng Liêm tổ chức Kỳ họp thứ Nhất, HĐND huyện Khóa XI nhiệm kỳ 2016 - 2021 [01/07/2016] 

Ngày 28/6/2016, HĐND huyện Vũng Liêm đã khai mạc Kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện Khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tại kỳ ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Tin xem nhiều