Liên kết website

Bản đồ hành chính

Hoạt động tiếp xúc cử tri

Tam Bình: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2016 [15/01/2017] 

Từ ngày 12 - 13/01/2016, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Tam Bình đã tiếp xúc cử tri tại 17/17 xã thuộc huyện ...

Thị xã Bình Minh: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2016 [09/01/2017] 

Ngày 05, 06/01/2017, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị thị xã Bình Minh đã tiếp xúc cử tri tại 08/08 xã, phường thuộc thị ...

Trà Ôn: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2016 [09/01/2017] 

Ngày 03 - 06/01/2017, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Trà Ôn đã tiếp xúc cử tri tại 14/14 xã, ...

Bình Tân: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2016 [09/01/2017] 

Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam huyện Bình Tân đã phối hợp với chính quyền địa phương các xã vừa tổ chức ...

Long Hồ: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2016 [09/01/2017] 

Từ ngày 03 - 06/01/2017, đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri tại 15/15 xã, thị trấn trên địa bàn huyện ...

Thành phố Vĩnh Long: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2016 [09/01/2017] 

Ngày 03 - 05/01/2017, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Thành phố Vĩnh Long đã tiếp xúc cử tri tại 6 ...

Mang Thít: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2016 [09/01/2017] 

Ngày 03 - 06/01/2017, đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri tại các xã Chánh An, Chánh Hội, Nhơn ...

Vũng Liêm: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2016 [03/01/2017] 

Từ ngày 28 - 30/12/2016, đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri tại 20/20 xã, thị trấn trên địa bàn huyện ...

Long Hồ: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [22/11/2016] 

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Long Hồ, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016, ...

Vũng Liêm: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [22/11/2016] 

Ngày 16 - 18/11/2016, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vũng Liêm đã tiếp xúc cử tri tại 20/20 xã trên địa bàn ...

Trà Ôn: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [21/11/2016] 

Ngày 15-17/11/2016, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Trà Ôn đã tiếp xúc cử tri tại 14/14 xã, thị trấn ...

Bình Minh: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [21/11/2016] 

Ngày 15 - 18/11/2016, đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri tại 10/10 xã, phường địa bàn Thị xã Bình Minh. ...

Tam Bình: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [21/11/2016] 

Ngày 15-17/11/2016, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tam Bình đã tiếp xúc cử tri tại 17/17 xã, thị trấn ...

Thành phố Vĩnh Long: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [21/11/2016] 

Ngày 14-18/11/2016, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Thành phố Vĩnh Long đã tiếp xúc cử tri tại 7 điểm: Phường ...

Mang Thít: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [18/11/2016] 

Ngày 15 - 17/11/2016, đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri tại các xã Hòa Tịnh, Tân An Hội, Tân Long, ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Hình hoạt động

Tin xem nhiều