Liên kết website

Bản đồ hành chính

Hoạt động tiếp xúc cử tri

Long Hồ: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [22/11/2016] 

Thực hiện kế hoạch tiếp xúc cử tri trên địa bàn huyện Long Hồ, từ ngày 15 đến ngày 18 tháng 11 năm 2016, ...

Vũng Liêm: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [22/11/2016] 

Ngày 16 - 18/11/2016, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vũng Liêm đã tiếp xúc cử tri tại 20/20 xã trên địa bàn ...

Trà Ôn: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [21/11/2016] 

Ngày 15-17/11/2016, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Trà Ôn đã tiếp xúc cử tri tại 14/14 xã, thị trấn ...

Bình Minh: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [21/11/2016] 

Ngày 15 - 18/11/2016, đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri tại 10/10 xã, phường địa bàn Thị xã Bình Minh. ...

Tam Bình: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [21/11/2016] 

Ngày 15-17/11/2016, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tam Bình đã tiếp xúc cử tri tại 17/17 xã, thị trấn ...

Thành phố Vĩnh Long: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [21/11/2016] 

Ngày 14-18/11/2016, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Thành phố Vĩnh Long đã tiếp xúc cử tri tại 7 điểm: Phường ...

Mang Thít: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [18/11/2016] 

Ngày 15 - 17/11/2016, đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri tại các xã Hòa Tịnh, Tân An Hội, Tân Long, ...

Bình Tân: Hoàn thành tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2016 [14/11/2016] 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, xã đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện Bình Tân và 11/11 xã ...

Tam Bình: Hoàn thành TXCT sau kỳ họp giữa năm 2016 [01/09/2016] 

Từ ngày 16 đến 26/8/2016, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tam Bình đã tiếp xúc cử tri tại 17/17 ...

Vũng Liêm: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2016 [01/09/2016] 

Từ ngày 15 đến 23/8/2016, đại biểu HĐND tỉnh đơn vị huyện Vũng Liêm tiếp xúc cử tri tại các xã trên địa bàn ...

Long Hồ: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2016 [01/09/2016] 

Ngày 23 đến 26/8/2016, đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri tại 15 xã, thị trấn thuộc huyện Long Hồ. Đại ...

Thành phố Vĩnh Long: Hoàn thành TXCT sau kỳ họp giữa năm 2016 [01/09/2016] 

Ngày 19, 23/8/2016, Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị Thành phố Vĩnh Long đã tiếp xúc cử tri tại 4 điểm: ...

Trà Ôn: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2016 [01/09/2016] 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Trà Ôn đã hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm ...

Bình Tân: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2016 [01/09/2016] 

Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Tam Bình đã hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm ...

Mang Thít: Hoàn thành tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2016 [01/09/2016] 

Ngày 23-25/08/2016, đại biểu HĐND 3 cấp đã tiếp xúc cử tri tại các xã Chánh An, Mỹ An, Chánh Hội, Nhơn Phú, ...

 Trang đầu    1    2    3    4    5    Trang sau    Trang cuối  

Tin mới đăng

Hình hoạt động

Tin xem nhiều