Liên kết website

Thông tin truy cập

Đang xem: 25
Hôm nay: 23
Trong tuần: 944
Trong tháng: 23070
Tất cả: 650294
Chuyên mục - Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị quyết 41 Về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo và mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng hệ đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020
Số hiệu: 41/2016/NQ-HĐND K9
Trích yếu nội dung: Nghị quyết 41 Về việc phê duyệt chỉ tiêu đào tạo và mức hỗ trợ từ ngân sách cho từng hệ đào tạo của các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng nghề công lập chưa tự đảm bảo kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020
Ngày ban hành: 09/12/2016
Ngày có hiệu lực: 20/12/2016
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Người ký duyệt: Trương Văn Sáu
Tập tin đính kèm: 41+NQ+phe+duyet+chi+tieu+dao+tao+cho+truong+cao+dang%2C%20trung+cap+giai+doan+2016+-+2020.doc