Liên kết website

Thông tin truy cập

Đang xem: 49
Hôm nay: 167
Trong tuần: 4638
Trong tháng: 17573
Tất cả: 616829
Chuyên mục - Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị quyết 42 Về việc sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Số hiệu: 42/2016/NQ-HĐND K9
Trích yếu nội dung: Nghị quyết 42 Về việc sửa đổi khoản 1, Điều 1 Nghị quyết số 140/2015/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Ngày ban hành: 09/12/2016
Ngày có hiệu lực: 20/12/2016
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Người ký duyệt: Trương Văn Sáu
Tập tin đính kèm: 42+NQ+sua+doi+K1+D1+NQ+140.doc