Liên kết website

Thông tin truy cập

Đang xem: 33
Hôm nay: 33
Trong tuần: 954
Trong tháng: 23080
Tất cả: 650304
Chuyên mục - Văn bản Quy phạm pháp luật
Nghị quyết 43 Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Số hiệu: 43/NQ-HĐND K9
Trích yếu nội dung: Nghị quyết 43 Về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Ngày ban hành: 09/12/2016
Ngày có hiệu lực: 09/12/2016
Hình thức văn bản: Nghị quyết
Người ký duyệt: Trương Văn Sáu
Tập tin đính kèm: 43+NQ+ke+hoach+to+chuc+cac+ky+hop+thuong+le+nam+2017+cua+HDND+tinh+khoa+IX.doc